Misyon-Vizyon

  • Müşterileriyle aynı duyguları paylaşarak onlarla bütünleşmeyi hedefler.
  • Müşterilerinin her zaman en iyiyi hak ettiklerini kabul ederek talepleri yerine getirir. Bunu yaparken kurumsal sosyal sorumluluğa, etik kurallara, rekabet şartlarına, güvenilirliğe, güvenliğe, ilgili standart ve yasal şartlara en üst düzeyde önem verir.
  • Kullanılan malzemelerden başlayarak, hazırlama ve pişirme işlemlerinden üretilen yemeğin müşterilere ulaştırılmasına kadar olan tüm aşamalardaki kontrollerle sağlıklı ve güvenli gıda üretimini gerçekleştirir.
  • Faaliyet alanıyla ilgili yasa ve mevzuatta belirlenen tüm şartları yerine getiren bir kuruluş olarak; sağlıklı ve güvenli gıdanın üretilmesi için gerekli ve kontrollü çalışma ortamı, bilinçlendirilmiş ve eğitimli çalışanlar, seçilmiş tedarikçiler, ölçülebilir hedefler ve uygunluk için gözden geçirme yoluyla, sürekli gelişim ve iyileşme sağlayarak müşteri memnuniyetini arttırmak için çalışır.